Gátonjárási engedélyek területi érvényessége (KÖTIVIZIG)